Orientačná ponuka


Zimný štadión Ondreja Nepelu - Oficiálne internetové stránky

Titulní stránka
facebook

Usporiadatelia a sponzori

 • WORLD CHAMPIONSHIP SLOVAKIA
 • Bratislava


Cesta: Titulka > Turistický sprievodca > Pamiatky mesta > Zoznam pamiatok mesta

 

Pamiatky mesta

 
 
 • AKADÉMIA ISTROPOLITANA
  Prvá humanistická vysoká škola vtedajšieho Uhorska, založená kráľom Matejom Korvínom v r. 1465. Mala obrovský význam pre rozvoj a šírenie myšlienok humanizmu v Uhorsku. Jedným z európskych vzdelancov, ktorí tu pôsobili, bol aj Johannes Müller Regiomontanus (1436 až 1476), ktorý prednášal o pohybe Zeme okolo Slnka už 100 rokov pred Galileom. V súčasnosti v nej sídli Vysoká škola múzických umení.
 • ANTICKÁ GERULATA
  V r. 1965 našli archeológovia stopy po pevnosti postavenej Rimanmi, ktorá bola súčasťou pohraničného opevnenia LIMES ROMANUS. Dnes je tu múzeum v prírode so zvyškami rímskeho tábora a osady, ktoré boli obývané od 2. polovice 1. stor. do konca 4. stor. (viď str. 24). Nachádzajú sa tu zvyšky rímskeho fóra, fragmenty stavieb a náhrobných kameňov či studňa. V pavilóne je množstvo dokladov o živote vojakov i civilistov v tejto výnimočnej lokalite.
 • BRATISLAVSKÝ HRAD
  Národná kultúrna pamiatka, Bratislavský hrad, je symbolom i dominantou mesta zároveň. Prvé stopy osídlenia pochádzajú z konca mladšej doby kamennej, nachádzajú sa tu pamiatky z doby keltskej, rímskej aj veľkomoravskej. Hrad prešiel gotickou aj renesančnou úpravou. Po bitke pri Moháči v r. 1526, keď Turci porazili uhorské vojská, sa stal sídlom Ferdinanda I. Habsburského (prestavba hradu). Najväčšie zmeny sa udiali počas vlády Márie Terézie(1740- 1780). 28.mája 1811 tu vypukol veľký požiar a hrad 150 rokov existoval ako ruina. Obnovy sa dočkal až po druhej svetovej vojne.
 • DEVÍNSKA KOBYLA
  Príroda chráneného územia Devínskej Kobyly leží na úpätí Malých Karpát. Na trojhodinovom výlete odhalíte nepoznané prírodné hodnoty, „obyvateľov“ oblasti a príbehy, ktorými je toto územie opradené. Na neveľkej rozlohe vás očaria nádherné výhľady, rozmanitosť vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov . Do trasy zapadá aj svetoznáma lokalita skamenelín Pieskovec- Sandberg, modelovaná treťohorným morom pred 15 miliónmi rokov.
 • DOM U DOBRÉHO PASTIERA
  Štvorposchodový rokokový dom postavený v roku 1760 s lichobežníkovým pôdorysom a uzučkým priečelím na šírku jednej izby a schodišťa je jedným z najkrajších domov v Bratislave. Názov dostal podľa sošky Krista, dobrého pastiera, na nároží. Dnes ponúka turistami vyhľadávané Múzeum hodín.
 • GRASSALKOVIČOV PALÁC
  Rokokový letný palác z r. 1760 postavený pre predsedu Uhorskej kráľovskej komory grófa Antona Grassalkoviča a poradcu Márie Terézie. Prepychový palác bol vyhľadávaným miestom spoločenského života šľachty. Súčasťou paláca je záhrada, miesto prechádzok a koncertov. Stojí v nej kópia sochy Márie Terézie a fontána Mladosť od popredného slovenského sochára Tibora Bártfaya. Dnes sú reprezentačné priestory sídlom prezidenta Slovenskej Republiky.
 • HRAD DEVÍN
  Národná kultúrna pamiatka Devínsky hrad sa nachádza na úpätí brala nad sútokom riek Dunaj a Morava. Ľudia tu žili od mladšej doby kamennej. Toto strategicky významné miesto obývalo množstvo národov od Keltov, cez Rimanov, Gótov, Longobardov a mnohých ďalších.
 • KATEDRÁLA SV. MARTINA
  Trojloďový gotický kostol, postavený na mieste pôvodného románskeho (dĺžka 69,37 m, šírka 22,85 m, výška 16,02 m). Veľkolepý je vnútorný lomený portál so zachovaným tympanónom. Jeho vnútro vypĺňa pozoruhodný reliéf Najsvätejšej trojice. Kostol má štyri kaplnky- kaplnku kanonikov, gotickú kaplnku českej kráľovnej Žofie, kaplnku sv. Anny a barokovú kaplnku sv. Jána Almužníka. Portál južnej predsiene predstavuje najstaršiu renesančnú architektúru na území Slovenska.
 • KOSTOL SV. LADISLAVA
  Postavili ho v rokoch 1830- 1832 na mieste staršieho špitála zo 16. Storočia podľa projektu Ignáca Feiglera st. V strede uličného krídla špitála je umiestnený kostol, ktorý svojím oválnym pôdorysom s radiálnymi kaplnkami pripomína kostol trinitárov.
 • KOSTOL A KLÁŠTOR ALŽBETÍNOK
  Kostol je zasvätený zakladateľke rehole sv. Alžbete Uhorskej. Pri kostole sa nachádza kláštor so ženskou nemocnicou. Alžbetínky sa riadia regulou sv. Františka z Assisi, ktorého socha sa nachádza v kostole spolu so sochou sv. Antona Paduánskeho. Poslaním alžbetínok je aj dnes starostlivosť o chorých v nemocniciach.
 • KOSTOL A KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV
  Najstaršia gotická sakrálna pamiatka Bratislavy (13. stor.) ukrytá za barokovou fasádou Kostola zvestovania Panny Márie. V 16. stor. miesto pasovania uhorských šľachticov za rytierov rádu zlatej ostrohy (súčasť korunovácie). Kaplnka sv. Jána Evanjelistu zo 14. stor. patrí medzi najvzácnejšie gotické pamiatky na Slovensku.
 • KOSTOL A KLÁŠTOR KLARISIEK
  V roku 1302 bol vybudovaný gotický kostol klarisiek na mieste staršieho kláštora. Interiér neskôr dostal hodnotnú barokovú výzdobu. Dominantou aj stavebným skvostom je päťboká vežička.
 • KOSTOL TRINITÁROV
  Postavený v prvej polovici 18. Storočia pôvodne slúžil rádu trinitárov. Od r. 1854 je chrámom farnosti Najsvätejšej Trojice. Vnútri má kostol nádhernú klenbu s iluzívnou maľbou od A. Galli Bibienu (1740). Kostol je architektonicky podobný viedenskému Chrámu sv. Petra.
 • KOSTOL KAPUCÍNOV
  Zasvätený sv. Štefanovi Uhorskému. Kostol patrí kapucínom, ktorí prišli do Bratislavy v r.1676. Vysvätený bol v roku 1717. Je typický svojou jednoduchou výzdobou. Nad hlavným portálom sa nachádza socha sv. Štefana Uhorského. Priestranstvo pred kostolom dopĺňa morový stĺp z r. 1723, pripomínajúci morovú epidémiu.
 • MODRÝ KOSTOLÍK
  Kostol zasvätený sv. Alžbete Uhorskej je určite najkrajšou secesnou pamiatkou Bratislavy. Vysvätený bol 11. Októbra1913. Dominuje mu valcovitá veža (výška 36,8 m). Exteriér upúta modrou majolikou a glazovanou škridlou.
 • SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
  Historická budova bola postavená v roku 1888 ako mestské divadlo podľa projektu viedenských architektov F.Fellnera a H.Helmera. Zachovali sa busty slávnych hudobných skladateľov umiestnené v oválnych otvoroch fasády, ako aj kamenné súsošie múzy Tálie od viedenského sochára T.Friedla a putti, postavičky detí symbolizujúce tragédiu a komédiu od V.Tilgnera, autora prekrásnej Ganymedovej fontány umiestnenej pred vstupom do divadla. Zobrazuje Ganymeda, ktorého orol unáša na Olymp, kde bude slúžiť bohovi Diovi. Za odmenu dostane večnú mladosť, ktorá dodnes vyžaruje z chlapcovej rozradostnenej tváre.
 • MIRBACHOV PALÁC
  Ukážka vrcholného rokoka postavená v r. 1770. V pôvodných interiéroch bohato zdobených rokajovou ornamentikou je umiestnená okrem iného stála expozícia stredoeurópskeho barokového maliarstva, sochárstva a grafiky.
 • MICHALSKÁ BRÁNA
  Jej medená elegantná cibuľovitá strecha je jedným zo symbolov mesta. Strechu gotickej veže z polovice 14. Stor. upravili v r. 1753 až 1758 do barokovej podoby. Má sedem poschodí. Na vrchole 51- metrovej veže je umiestnená socha archanjela Michala ako zabíja draka.
 • PRIMACIÁLNY PALÁC
  Primaciálny palác (1778- 1781) bol postavený namiesto pôvodného dvorca patriaceho ostrihomskému arcibiskupovi. Priečelie má prísne klasicistickú fasádu. Prvým majiteľom bol kardinál Jozef Batthyányi. Vrch paláca uzatvára impozantný čierny železný kardinálsky klobúk. Štít paláca zdobí rad alegorických sôch, ktoré vyjadrovali kardinálove ľudské vlastnosti a dosiahnuté hodnosti.
 • REDUTA
  Noblesnú budovu z rokov 1911- 1915 postavili v eklektickom štýle na mieste barokovej sýpky z 18.storočia podľa projektu budapeštianskych architektov D.Jakaba a P.Komora. V minulosti a aj dnes sa v nej konajú honosné bály a spoločenské podujatia. Dnes je Reduta sídlom Slovenskej filharmónie.
 • SLAVÍN
  Národná kultúrna pamiatka. Monumentálny pamätník a cintorín vojakov sovietskej armády, padlých pri oslobodzovaní Bratislavy. Na vrchole 39,5 m vysokého pylónu stojí 11- metrová socha Víťazný vojak od A. Trizuljaka. Bronzové kazetové dvere pamätnej siene zdobia reliéfy R.Pribiša. Slavín je zároveň krásnym parkom, miestom vychádzok a panoramatického výhľadu na mesto.
 • STARÁ RADNICA
  Jej história siaha až k začiatkom stredovekého mesta (13.stor.). Pôvodný románsky dom richtára Jakuba sa stal majetkom mesta a k nemu postupne pribudli Ungerov dom a Pawerov dom.
  Najucelenejšou pamiatkou na neskorogotickú prestavbu je kaplnka sv. Ladislava s jedinečnými nástennými maľbami z 15. stor. V r. 1581 pribudli renesančné arkády. Nachádza sa tu Múzeum mesta Bratislavy, najstaršie v Bratislave (1868). Je tu expozícia feudálnej justície, ale aj pozoruhodné interiéry radničnej budovy, pôvodný inventár mestského súdnictva. Na krásnom renesančnom nádvorí sa v lete konajú kultúrne programy, z veže znejú koncerty.
 • UNIVERZITA J.A.KOMENSKÉHO
  Dominantou Šafárikovho námestia, ktoré tvorí spojnicu historického centra a prvého bratislavského mosta cez Dunaj, je univerzita Komenského, najstaršia slovenská vysoká škola. Začala sa stavať v r. 1927 podľa projektu F.Krupku. Charakteristické je najmä polvalcové priečelie budovy. Dnes v nej sídlia rektorát UK a Právnická fakulta.
 

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vybraté odkazy


Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


web & redakčný systém  |  Prihlásiť sa  |  Registrovať sa  |  Mapa stránok